Συνεχίζοντας τα Σεμινάριά του στην Ενορία μας ο Σύλλογος Ελλήνων Ιατρών NRW-Genesis
παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει τριμελής ομάδα Γυναικολόγων ιατρών και διέκοψε μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο που θα παρουσιάσει το επόμενο γύρω από ψυχιατρικά προβλήματα. Εμείς επαινούμε και ευχαριστούμε.