Έγινε σήμερα από τις αρμόδιες γερμανικές Υπηρεσίες ο περιοδικός έλεγχος των διαφόρων εγκαταστάσεων του Ενοριακού Κέντρου, που αφορούν στην ασφάλεια των επισκεπτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (Πυρασφάλεια, εξαερισμοί, έξοδοι διαφυγής κλπ.)