Η ομάδα εθελοντών της Ενορίας «Εν. Δράση» παρουσίασε σήμερα στο Ενοριακό Κέντρο την γνωστή ταινία Πολίτικη Κουζίνα, ανακίνησε ιστορικές και παραδοσιακές μνήμες και συγκίνησε ιδιαίτερα τους μετασχόντες.