03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας 03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας 03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας 03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας

Όπως κάθε χρόνο, γιορτάστηκε και φέτος η ανάμνηση των Εγκαινίων της Εκκλησίας μας με το ετήσιο Πανηγύρι, στο οποίο συμπαραστάθηκαν και πάλιν όλες οι Ομογενειακές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια της Ενορίας. Ο καιρός δεν βοήθησε ιδιαίτερα αλλά μπορέσαμε να χαρούμε ό,τι προλάβαμε μέχρι περίπου ώρα 16.00. Και του χρόνου!

03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας 03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας 03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας 03.05.15   Το ετήσιο Πανηγύρι της Ενορίας