Τρεις Έλληνες ουρολόγοι γιατροί ανέπτυξαν απλά και κατανοητά στους παρευρεθέντες στο Ενοριακό Κέντρο τα ουρολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα άνδρες και γυναίκες και στο τέλος απήντησαν σε επί μέρους προσωπικές ερωτήσεις. Οι προαιρετικές συνδρομές που δόθηκαν στον σχετικό δίσκο θα σταλούν από τον Σύλλογο των Ελλήνων Ιατρών NRW στην Οργάνωση «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Αθήνα.