22.03.15   Αποστολή Πακέτων στην Ελλάδα

Φορτώθηκαν σήμερα από ομάδα εθελοντών τα τριακόσια (300) πακέτα ρούχων και τροφίμων που προσφέρθηκαν από τους πιστούς μας και προορίζονται για την Πανελλήνια Ένωση φίλων των πολυτέκνων στην Αθήνα.