20.03.15   Δ΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 20.03.15   Δ΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 20.03.15   Δ΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 20.03.15   Δ΄ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Εψάλη σήμερα στην Εκκλησία μας και η τέταρτη Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτόκου με συμμετοχή πλήθους πιστών που αγαπούν και κρατούν τη λειτουργική μας Παράδοση