08.03.15   Οι  Έλληνες Γιατροί NRW-Genesis 08.03.15   Οι  Έλληνες Γιατροί NRW-Genesis

Ομάδα γιατρών από τον νεοϊδρυθέντα Σύλλογο «Έλληνες Γιατροί NRW – Genesis», Ορθοπεδικοί διαφόρων επί μέρους ειδικοτήτων και μάλιστα οι:  Γιαννακόπουλος Γιάννης, Δαδίνος Γεώργιος, Κερίμης Παναγιώτης, Κούκος Χρήστος, Νιφόρας Μιχάλης και Σπανίδης Ευρυπίδης, επραγματοποίησαν σήμερα στο Ενοριακό Κέντρο, πού επιτυχημένο κατά κοινή εκτίμηση, οπτικοακουστικό σεμινάριο για όλο το φάσμα των ορθοπεδικών παθήσεων-καθένας και στην επί μέρους ειδικότητά του- και απήντησαν στο τέλος στις ειδικές ερωτήσεις των ενδιαφερομένων. Επαινούμε την πρωτοβουλία, ευχαριστούμε τους γιατρούς μας για την εθελοντική αυτή κοινωνική προσφορά τους και περιμένουμε το επόμενο σεμινάριο για ουρολογικά θέματα την Κυριακή 19.04.2015