06.03.15   Β΄  Χαιρετισμοί της Παναγίας 06.03.15   Β΄  Χαιρετισμοί της Παναγίας 06.03.15   Β΄  Χαιρετισμοί της Παναγίας 06.03.15   Β΄  Χαιρετισμοί της Παναγίας

Πολλοί πιστοί προσήλθαν και σήμερα στην Ιερή Ακολουθία των Χαιρετισμών της Παναγίας, έψαλαν κρατώντας τα ειδικά φυλλάδια και στόλισαν και πάλι την εικόνα της παναγίας με λουλούδια τιμής και αγάπης