18.12.14   Χριστουγεννιάτικη γιορτή 18.12.14   Χριστουγεννιάτικη γιορτή 18.12.14   Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Η υπεύθυνη για τα Ελληνόπουλα στα γερμανικά σχολεία που μετέχουν στα απογευματινά τμήματα μητρικής γλώσσας, Δασκάλα κ. Σταυρίδου, πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικη Γιορτή με μεγάλη επιτυχία.