Ομάδα από εθελοντές άνδρες και γυναίκες φρόντισαν σήμερα για μια γενική καθαριότητα του Ναού μας, της αίθουσας του Ενοριακού Κέντρου και διαφόρων ιερών σκευών και αντικειμένων. Επαινούμε και ευχαριστούμε!