18/19.11.14 Κλάδεμα δέντρων

Ομάδα εθελοντών συνεργάστηκαν και κλάδεψαν τα πλατάνια του χώρου στάθμευσης πίσω από την Εκκλησία μας, θρυμμάτισαν τα σχετικά κλαδιά και καθάρισαν τον χώρο από τα πολλά φύλλα. Επαινούμε και ευχαριστούμε!