24.09.14    Ξενάγηση ομάδας Γερμανών αστυνομικών

Ομάδα από 17 Γερμανούς αστυνομικούς ξεναγήθηκε σήμερα στην Εκκλησία μας. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις τους, όπως μας είπαν, είναι και να γνωρίζουν βασικά στοιχεία του πολιτισμού κάθε εθνικότητας αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία.