Στους χώρους του Γραφείου Κηδειών FRANKENHEIM αποχαιρετήσαμε σήμερα τον Αριστείδη Τσερκεζίδη που θα διακομιστεί για να ταφεί στη γενέτειρά του. Αιωνία η μνήμη αυτού!