13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα

Με ασυνήθιστα καλό καιρό πέρασε φέτος όλη η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα και δεν δυσκολεύτηκαν οι πιστοί να προσέλθουν στις Ιερές Ακολουθίες. Η Σύμπτωση επίσης με τη γερμανική αντίστοιχη εβδομάδα διευκόλυνε πολύ όλους και ξανάφερε την ερώτηση πότε επί τέλους θα συμφωνήσουν οι Εκκλησίες στον κοινό εορτασμό του Πάσχα.

 

13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα

 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα 13 – 20.04.14 Από των Βαΐων μέχρι το Πάσχα