11.04.14  Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο  11.04.14  Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο

Ομάδα συνεργατών του ενοριακού έργου επισκέφθηκε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ξεναγήθηκε στους χώρους, ενημερώθηκε για τις διαδικασίες λειτουργίας του και για το επιτελούμενο έργο και χάρηκε τον καλό καιρό στο κέντρο της πόλης. Η Πρωτοβουλία και η όλη οργάνωση οφείλονται στον Ευρωβουλευτή και υποψήφιο και πάλιν για το Ευρωκοινοβούλιο κ. Γεώργιο Χατζημαρκάκη, τον οποίο και ευχαριστούμε.