Σε συνέχεια των αποφάσεων της συνεδρίασης στις 23.03.14 συνεδρίασαν σήμερα εκπρόσωποι των Ομογενειακών Οργανώσεων και ιατροί με Πράξη στα όρια της Ενορίας και εξουσιοδοτήθηκαν ο καρδιολόγος κ. Θωμάς Οικονομόπουλος και η γυναικολόγος κ. Βαΐα Γκιουνάκη να μιλήσουν με τον γερμανικό Ερυθρό Σταυρό, αν και πώς και πότε θα μπορούσε να οργανωθεί η αιμοδοσία των Ελλήνων στο Ενοριακό Κέντρο και να ενημερώσουν την Ενορία προκειμένου να συντονιστούμε όλοι για την επιτυχία του στόχου.