Ομάδα παιδιών με κινητικά προβλήματα με γονείς και συνοδούς ξεναγήθηκαν σήμερα στην Εκκλησία μας. Θαυμάζουμε και επαινούμε τους αρμόδιους φορείς που φροντίζουν για την υγεία, τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των ανάπηρων παιδιών και παρακαλούμε όλους να έχουμε αισθήματα αγάπης και συμπαράστασης προς αυτά αλλά και ιδέες και διάθεση εθελοντικής προσφοράς όταν και όπου χρειάζεται.