Τα νηστήσιμα άνοιξαν σήμερα τη Σαρακοστή στο Ενοριακό μας Κέντρο. Οι κατανυκτικές προσευχές του Τριωδίου, οι παρηγορητικοί λόγοι των Αγίων Πατέρων και τα σεμνά και καθαγιασμένα έθιμα του λαού μας ήταν το θέμα στην ευλογημένη σημερινή συνάντηση των πιστών μας. Και του Χρόνου!