Οι γείτονες συνάδελφοι Ιερείς της Καθολικής και της Ευαγγελικής Εκκλησίας έξι συνολικά συναντηθήκαμε σήμερα σε χώρο της Ευαγγελικής Ενορίας Reisholz και συζητήσαμε δυνατότητες και ημερομηνίες συμπροσευχής στους επόμενους μήνες. Η συνάντηση αυτή γίνεται στη διάρκεια προγεύματος δυο φορές κάθε χρόνο και εκ περιτροπής σε όλες τις Ενορίες που συμμετέχουν.