Οι συγκροτούντες το Δίκτυο συμπαράστασης στους Νεομετανάστες της περιοχής συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον και του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην πόλη μας κ. Γρηγορίου Δελαβέκουρα. Συζητήθηκαν ιδέες και δυνατότητες συμπαράστασης μια και ο αριθμός των Νεομεταναστών αυξάνει συνεχώς και εξελίσσεται σε πρόβλημα με πολλές διαστάσεις. Την Ενορία μας εκπροσώπησε ο εκ των Ιερέων μας π. Θεοφάνης Λάππας.