Στους χώρους της Ελληνικής Κοινότητας Ράτιγκεν, μετά από πρωτοβουλία της Δασκάλας κ. Γραμματίκα και της αρμόδιας Επιτροπής των Γονέων, έγινε ο φετινός αγιασμός της σχολικής χρονιάς, των γονέων και των παιδιών από τον π. Θεοφάνη. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές και ευχόμαστε πλούσια ευλογημένη την αρξάμενη περίοδο.