Έγινε σήμερα ο καθιερωμένος και σε τακτά χρονικά διαστήματα επιβεβλημένος έλεγχος των κλιματιστικών εγκαταστάσεων του Ενοριακού μας Κέντρου από την αρμόδια κρατική Υπηρεσία και βρέθηκαν όλα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.