Αποχαιρετήσαμε σήμερα με νεκρώσιμη Ακολουθία τον απελθόντα Βασίλειο Θεοδωρακλή, ετών 53, που θα διακομισθεί για να ταφεί στη γενέτειρά του στην πατρίδα. Αιωνία η μνήμη αυτού!