Με εκπρόσωπο των Βλάχων από την Ελλάδα συνντήθηκαν σήμερα στο Ενοριακό Κέντρο ενδιαφερόμενοι της περιοχής προκειμένου να οργανώσουν το κίνημα και στη Γερμανία. Για λόγους που αναφέρθηκαν στη συζήτηση είναι ανάγκη να οργανωθούν οι απανταχού Έλληνες Βλάχοι και να προωθήσουν τα αιτήματά τους στην Ευρώπη.