Συναντήθηκαν και πάλι οι εμπλεκόμενοι στο δίκτυο συμπαράστασης στους Νεομετανάστες και συζήτησαν θεωρητικά κυρίως αλλά και πρακτικά προβλήματα που αφορούν όσους έρχονται σήμερα από την Ελλάδα για εργασία στην περιοχή μας.