Δέχτηκε και πάλιν η μεταφορική εταιρεία Ressle από το Hilden να μεταφέρει σε Οργανώσεις στην Ελλάδα όσα τρόφιμα και ενδύματα είχαμε συγκεντρώσει τις τελευταίες εβδομάδες και τα στείλαμε σήμερα. Οφείλουμε και εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες.