Ομάδα Γερμανών Αστυνομικών που βρέθηκαν στην περιοχή για ειδικό σεμινάριο ξεναγήθηκαν σήμερα στην Εκκλησία μας και είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τις εικόνες μας και να ακούσουν στοιχεία της ορθοδόξου παραδόσεώς μας.