Αποχαιρετήσαμε σήμερα με νεκρώσιμη Ακολουθία τον απελθόντα Φώτιο Πίκουλη, που θα διακομιστεί για να ταφεί στη γενέτειρά του στην πατρίδα. Αιωνία η μνήμη αυτού!