Στα ανώνυμα του Nord Friedhof της πόλης μας ετάφη σήμερα ο Σ.Μ. χωρίς να παρευρεθεί άλλος από τον Ιερέα μας και τον ψάλτη που είχε μαζί του. Ήλθε κι αυτός με τους πρώτους Έλληνες Μετανάστες πριν 50 χρόνια με γνωστούς και φίλους και ελπίδες, αλλά χάθηκε στη διαδρομή και στη μοναξιά που επέλεξε(;). Αιωνία η μνήμη αυτού!