Ομάδα Γερμανών με κίνητρο τη γνωριμία πολιτιστικών στοιχείων των διαφόρων εθνικοτήτων που ζουν στην πόλη μας, θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά την Εκκλησία, τις εικόνες μας και γενικότερα στοιχεία της παραδόσεώς μας.