Στο Ελληνικό Εστιατόριο ΣΥΡΤΑΚΙ έκοψε την Πίτα της Χρονιάς η Ελληνογερμανική Παρέα που ευλόγησε ο εκ των Ιερέων μας π. Ιωάννης. Παραβρέθηκε επίσης ο π Σωκράτης Νταλλής με την Πρεσβυτέρα του από τη Βόννη, γονείς του Βασίλη Νταλλή που είχε την πρωτοβουλία της εκδήλωσης.