Σε ομιλία του Κόπτη Επισκόπου Damian με πολλούς ακροατές μετέβη και ο εκ των Ιερέων μας π. Ιωάννης. Θέμα είχε την κατάσταση των Χριστιανών στην Αίγυπτο σήμερα και η τεράστια αίθουσα που είχαν επιλέξει, ήταν ασφυκτικά γεμάτη.