Όπως κάθε χρόνο, έκοψε και φέτος την πίτα της Χρονιάς το Leibnizgymnasium στην αίθουσα τελετών του σχολείου με πρωτοβουλία των γονέων των εκεί ελληνοπαίδων. Την ευλογία ετέλεσε ο εκ των Ιερέων μας π. Θεοφάνης Λάππας.