Όπως κάθε χρόνο στην αρχή του νέου έτους, λειτουργήθηκαν και φέτος τα Ελληνόπουλα και οι εκπαιδευτικοί του Leibnizgymnasium, και έκοψαν την πίτα τους, που ευλόγησε ο καθηγητής των π. Κωνσταντίνος Miron.