Ανταποδίδοντας υποχρέωση συλλειτούργησε σήμερα με τον Ρουμάνο Ορθόδοξο Ιερέα της πόλης μας στην Εκκλησία του στη Degerstrasse ο εκ των Ιερέων μας π. Ιωάννης και παρακάθισε στον καφέ που πρόσφερε η φιλοξενούσα Ενορία στο Ενοριακό μας Κέντρο.