Με τη φροντίδα της αρμόδιας για τα Ελληνόπουλα των γερμανικών σχολείων δασκάλας  κ. Κυριακής Σταυρίδου έγινε σήμερα Χριστουγεννιάτικη γιορτή με πλούσιο πρόγραμμα και αθρόα συμμετοχή παιδιών και γονέων.