02.12.12   Συνεστίαση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου  02.12.12   Συνεστίαση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Οι Ιερείς μας και οι Επίτροποι της Εκκλησίας μας με τις συζύγους των παρακαθίσαμε σε οικογενειακή συνεστίαση σε ελληνικό εστιατόριο σε πνεύμα αγάπης και αμοιβαίας ευγνωμοσύνης.