Φορτώθηκαν σήμερα και έφυγαν για να φθάσουν στην Πανελλήνια Ένωση Φίλων των πολυτέκνων στην Αθήνα τα μεταχειρισμένα ενδύματα που έφεραν οι πιστοί μας το τελευταίο διάστημα. Φόρτωσαν οι: π. Ιωάννης, π. Θεοφάνης, Βασίλειος Χατζητάσκος, Ιωάννης Καλλίδης και Αντώνιος Πολεμίτης.