14/15.11.12    Κλάδεμα των δέντρων μας

Ομάδα εθελοντών γνωστή και από το κλάδεμα παλαιοτέρων ετών κλάδεψε για φέτος τα δέντρα μας πίσω από την Εκκλησία και στο Πάρκιγκ. Ήταν οι:
Νικόλαος Τσικόπουλος, Λάμπρος Καρίνος, Ιωάννης Καλλίδης, Βασίλειος Χατζητάσκος, Neumann Peter και ο κ. Klaus.