Προτείνουμε πάντοτε και προτρέπουμε τους πιστούς μας να μετέχουν στον εορτασμό των Αγίων των γειτονικών μας Ενοριών. Σήμερα το βράδυ έγινε ο πανηγυρικός Εσπερινός στους Αγίους Ταξιάρχες του Oberhausen. Οι Ιερείς μας βρέθηκαν εκεί και συμπροσευχήθηκαν με τον τοπικό Ιερέα και άλλους από τις κοντινές Ενορίες. Κατάνυξη στην Ιερή Ακολουθία και πλούσια η φιλοξενία στη δεξίωση που ακολούθησε. Και του χρόνου!