Στους χώρους του Ενοριακού Κέντρου των Σέρβων συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή των Ορθοδόξων Ιερέων του Ντύσσελντορφ καί συζήτησε τα θέματα: Κατήχηση των παιδιών και των νέων, Ορθόδοξο Νεκροταφείο του Ντύσσελντορφ, Ἐκπροσώπηση των Ορθοδόξων στη Διεκκλησιαστική Ἐπιτροπή του Ντύσσελντορφ (ACK).Ανταλλάχτηκαν απόψεις και προβληματισμοί και έγινε φανερή η κοινή αγωνία κυρίως στο μεγάλο θέμα της κατηχήσεως των Ορθόδοξων Παιδιών.Το θέμα αυτό θα συζητηθεί προσεχώς και με τους αρμοδίους Επισκόπους αλλά θα πρέπει κάποτε να το φροντίσουν και οι Ορθόδοξοι γονείς σε συνεργασία με τους Ιερείς των Ενοριών τους.