Έγινε σήμερα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της πόλης μας ο καθιερωμένος έλεγχος των Ενοριακών χώρων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των επισκεπτών στις διάφορες ενοριακές εκδηλώσεις.