Η Κορίνα Κόντα, μαθήτρια Γ΄ τάξης γερμανικού Δημοτικού Σχολείου ζήτησε και πήρε πληροφορίες και φωτογραφίες για τις εικόνες της Εκκλησίας μας προκειμένου να κάνει και να παρουσιάσει σχετική εργασία στην τάξη της. Ιδού μια καινούρια ευκαιρία των παιδιών μας και των γονέων τους να παρουσιάσουν την Εκκλησία μας και την ορθόδοξη παράδοσή μας στον χώρο και στον κύκλο τους κάνοντας μια όμορφη ιεραποστολή.