Με Πρωτοβουλία του κ.Παπαϊωάνου οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ξενάγηση ομάδας Γερμανών από το Wuppertal για να γνωρίσουν τις εικόνες του ναού μας και άλλα στοιχεία από την ορθόδοξή μας παράδοση.