Ειδική γιορτή της Θρησκείας των έκαμαν σήμερα στο Ενοριακό μας Κέντρο πάνω από τριακόσια άτομα και πολλά παιδιά αυτής της Θρησκείας.Ο στολισμός της αίθουσας και τα έθιμά τους ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, ενώ η ευγένεια και η όλη τους συμπεριφορά μας κατέπληξαν.