Συνεχίζοντας την παράδοσή του έκοψε σήμερα την Πίτα της χρονιάς το Leibniz Gymnasium μέσα σε ένα ευχάριστο μουσικό, μορφωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα.Η ελληνική μουσική, η ομιλία για την Ελλάδα, η ευλογία της Πίτας από τους Ιερείς μας και τα πλούσια εδέσματα από τους Γονείς των παιδιών άφησαν άριστες εντυπώσεις και τη βεβαιότητα για τη συνέχιση της παράδοσης και του χρόνου.