31/1  και  01/02/12   Ξενάγηση κατηχουμένων από το Langenfeld

 

Δύο ομάδες (50 κάθε μέρα) κατηχουμένων παιδιών της Ευαγγελικής Εκκλησίας από το Langenfeld ξεναγήθηκαν στην Εκκλησία μας στα πλαίσια προγράμματος γνωριμίας άλλων Εκκλησιών και άλλων πολιτισμών.Αξιοσημείωτο είναι το ενδιαφέρον των παιδιών για τα επίκαιρα θέματα της εικονογραφίας μας από τα οποία και εμπνεύστηκαν και παρουσίασαν αξιοπρόσεκτες προσευχές.

"