Κάθε Σάββατο Εσπερινός ώρα 18.00 (Χωρίς δήλωση)
(Η συμμετοχή στις παρακάτω Θ. Λειτουργίες είναι δυνατή ΜΟΝΟ με δήλωση
στο τηλέφωνο 0162-7065258 Δευτέρα ως Παρασκευή από ώρα 16.00 ως 18.00)

Παρακαλούμε να βοηθήσετε την όλη διαδικασία με την ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ και την ΥΠΟΜΟΝΗ σας,
ώστε να μπορούν όσο το δυνατό περισσότεροι να εκκλησιάζονται.

ΑκολουθίαΗμερ/νίαΏρα
06.03. 2021 - Ψυχοσάββατο, θα τελεστεί στο χώρο του ορθόδοξου κοιμητηρίου. Ωρα: 11:00
Θ. Λειτουργία 07.03.21 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Αγ. Τεσσαράκοντα, Θ. Λειτουργία 09.03.21 10.00 - 11.00
Θ. Λειτουργία 14.03.21 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Κατανυκτικός Εσπερινός 14.03.21 18.00
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία 17.03.21 18.00 - 19.00
 Μέγα Απόδειπνο 18.03.21 18.00
Α ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 19.03.21 19.00 - 20.00
Θαύμα Αγ. Θεοδώρου, Θ. Λειτουργία 20.03.21 10.00 - 11.00
Θ. Λειτουργία 21.03.21 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Θεία Λειτουργία 25.03.21  09.00 - 11.00
Β ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 26.03.21 19.00 - 20.00
Θ. Λειτουργία 28.03.21 09.00 - 10.00, 11.00 - 12:00
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία 31.03.21 19.00 - 20.00

1821 - 2021

200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ