Ψάλτης - Χορωδία

Πρωτοψάλτης και υπεύθυνος του ψαλτηρίου είναι σήμερα (Οκτώβριος 2006) ο φιλόλογος καθηγητής κ. Δημήτριος Παπακωνσταντίνου και πλαισιώνεται από ομάδα περίπου είκοσι ανδρών και γυναικών. Κάθε Σάββατο βράδυ, ώρα 17.00, παραδίδει μαθήματα ψαλτικής στα μέλη της Χορωδίας στην αίθουσα του Ενοριακού Κέντρου και μπορούν να μετέχουν όλοι και όλες που το επιθυμούν.

 

Το ψαλτήρι της Εκκλησίας με πρωτοψάλτη τον κ. Δημήτριο Παπακωνσταντίνου και μέλη της Xορωδίας (Οκτώβριος 2006) Μέλη της Εκκλησιαστικής Χορωδίας με πρωτοψάλτη τον κ. Αθανάσιο Ζερμπίνο (Ιαν. 2006)

Η Εκκλησιαστική Χορωδία με πρωτοψάλτη τον κ. Παναγιώτη Πανογεώργο (Δεκέμβριος 2004) Η χορωδία της Εκκλησίας με τον ιδρυτή της κ. Νικόλαο Καλαϊτζόγλου