Ψάλτης - Χορωδία

Υπεύθυνος του δεξιού ψαλτηρίου είναι σήμερα (2021) ο κ. Ευστράτιος  Καπόνης και τον πλαισιώνουν ομάδες  ανδρών και γυναικών, ενώ μπορούν να μετέχουν όλοι και όλες που το επιθυμούν.

 

Το ψαλτήρι της Εκκλησίας με πρωτοψάλτη τον κ. Δημήτριο Παπακωνσταντίνου και μέλη της Xορωδίας (Οκτώβριος 2006) Μέλη της Εκκλησιαστικής Χορωδίας με πρωτοψάλτη τον κ. Αθανάσιο Ζερμπίνο (Ιαν. 2006)

Η Εκκλησιαστική Χορωδία με πρωτοψάλτη τον κ. Παναγιώτη Πανογεώργο (Δεκέμβριος 2004) Η χορωδία της Εκκλησίας με τον ιδρυτή της κ. Νικόλαο Καλαϊτζόγλου